Logo

Pamatinformācija

CEWOOD LATVIJAS KAUSS 2023 sievietēm

MĒRĶIS -  Noskaidrot 2023. gada Cewood Latvijas kausa ieguvēju, kas izcīna tiesības startēt CEV Eiropas Volejbola konfederācijas (CEV) organizētajās Eiropas kausu izcīņas sacensībās 2024./2025. gada sezonā.

SACENSĪBU VADĪBA  - Par Cewood Latvijas kausa 2023 sarīkošanu atbild LVF, Sacensību vadību nodrošina LVF Sacensību koordinators Edgars Zaiženijs - edgars@volejbols.lv.

KAUSA NORISES VIETA UN LAIKS - KAUSA izcīņa notiek no 2023. gada 1. novembra līdz 2023. gada 17. decembrim, finālsacensības notiks 2023. gada 16. un 17. decembrī, Rimi Olimpiskajā centrā, Rīgā.

REĢISTRĀCIJAS PIETEIKUMI - Kluba komandas reģistrācijas pieteikuma (forma SL-01, Pielikums Nr.1) iesniegšanas termiņš LVF, dalībai Cewood Latvijas kausa izcīņas sacensībās ir 2023. gada 30. oktobris. Pēc šajā punktā noteiktā termiņa reģistrācijas pieteikumi dalībai Cewood Latvijas Kausa izcīņas sacensībās netiks pieņemti.

SACENSĪBU DALĪBNIEKI - Cewood Latvijas kausa izcīņas 2023 sacensībās ir tiesīgas piedalīties klubu komandas, kuras 2023./2024. gada sezonā ir piedalās LVF apstiprinātajās un rīkotajās sacensībās un/vai reģionālajos čempionātos, kā arī tās klubu komandas, kuras reģistrētas dalībai LVF rīkotajās sacensībās 2023./2024. gada sezonā, kā arī var piedalīties komanda/as, kuras 2023./2024. gada sezonā nepiedalās LVF apstiprinātajās un rīkotajās sacensībās un/vai reģionālajos čempionātos, kā arī tās klubu komandas, kuras nav reģistrētas dalībai LVF rīkotajās sacensībās 2023./2024. gada sezonā.

Kausa izlozes norises laiks ir 2023. gada 1. novembris

SPĒLĒTĀJAS

VĒSTURE

Kontakti
+371 67869774
lvf@volejbols.lv
Andrejostas iela 17,
Rīga , LV-1045
Rekvizīti
Biedrība "Latvijas volejbola federācija"
Vienotais reģistrācijas Nr: 40008023463
PVN reģistrācijas Nr: LV40008023463
Banka: AS Swedbank
Bankas konta Nr: LV21HABA001940J031933
SWIFT kods: HABALV22
Adrese: Andrejostas iela 17, Rīga, Latvija, LV-1045
© 2024 Latvijas volejbola federācija