Logo

Vispārīgi dokumenti

Starptautiskie spēlētāju transferti

Nolikums Iesnieguma veidlapa

Spēlētāju pāreja Latvijā

Noteikumi Atļaujas veidlapa LVF Līguma paraugs: klubs - spēlētājs

Treneru sertifikācija

LVF prasības

Kontrolnormatīvi volejbolā

Normatīvi ārtelpās Kontrolnormatīvi Tehniskās sagatavotības kontroles vingrinājumi
Kontakti
+371 67869774
lvf@volejbols.lv
Andrejostas iela 17,
Rīga , LV-1045
Rekvizīti
Biedrība "Latvijas volejbola federācija"
Vienotais reģistrācijas Nr: 40008023463
PVN reģistrācijas Nr: LV40008023463
Banka: AS Swedbank
Bankas konta Nr: LV21HABA001940J031933
SWIFT kods: HABALV22
Adrese: Andrejostas iela 17, Rīga, Latvija, LV-1045
© 2024 Latvijas volejbola federācija