Logo

Kā kļūt par tiesnesi

Vispārējie noteikumi

Par volejbola tiesnesi Latvijā var kļūt jebkurš Latvijas iedzīvotājs, kurš zina volejbola spēles noteikumus, pārvalda valsts valodu III kategorijas līmenī un rīkojas saskaņā ar Tiesnešu ētikas un profesionālās darbības noteikumiem.

1. kategorijas tiesnesis

  1. Jābūt ne mazāk kā 2 gadu stāžam kā spēles tiesnesim.
  2. Jātiesā ne mazāk kā 20 spēles gadā (10 no tām kā 1. tiesnesim) LVF rīkotajās pieaugušo un jauniešu sacensībās (Nacionālā līga 2D vīriešiem, Nacionālā līga sievietēm, Jaunatnes čempionāts A un B1 grupā) vai LVF apstiprinātās oficiālās sacensībās, kas pēc LVF tiesnešu komisijas atzinuma ir atbilstošā sportiskā un organizatoriskā līmenī.

Nacionālās kategorijas tiesnesis

  1. Jābūt ne mazāk kā 5 gadu stāžam kā spēles tiesnesim, tajā skaitā vismaz 3 gadu stāžam kā 1.kategorijas tiesnesim.
  2. Jātiesā ne mazāk kā 20 spēles gadā (10 no tām kā 1. tiesnesim) LVF rīkotajās pieaugušo sacensībās (Latvijas kauss, Baltijas un Nacionālā līga vīriešiem, Baltijas līga sievietēm) vai LVF apstiprinātās oficiālās sacensībās, kas pēc LVF tiesnešu komisijas atzinuma ir atbilstošā sportiskā un organizatoriskā līmenī.
  3. Vismaz 1 reizi jāveic galvenā tiesneša, koordinatora pienākumi LVF rīkotajās valsts līmeņa sacensībās kas pēc LVF tiesnešu komisijas atzinuma ir atbilstošā sportiskā un organizatoriskā līmenī vai jāveic tiesnešu semināra vadītāja/instruktora pienākumus.
  4. Jānokārto tests volejbola noteikumos un tests praktiskajā tiesāšanā visos tiesnešu posteņos, ieskaitot sekretāru.
Kontakti
+371 67869774
lvf@volejbols.lv
Andrejostas iela 17,
Rīga , LV-1045
Rekvizīti
Biedrība "Latvijas volejbola federācija"
Vienotais reģistrācijas Nr: 40008023463
PVN reģistrācijas Nr: LV40008023463
Banka: AS Swedbank
Bankas konta Nr: LV21HABA001940J031933
SWIFT kods: HABALV22
Adrese: Andrejostas iela 17, Rīga, Latvija, LV-1045
© 2024 Latvijas volejbola federācija