Logo

Valde un padome

LVF kopsapulcē 29.02.2021, Valde tiek ievēlēta uz 4 gadiem

PREZIDENTS

Jānis Buks

PADOMES LOCEKĻI

Ralfs Kļaviņš

Armands Kovaldins

Rita Sproģe

Jānis Rozenbergs

Egīls Lapsalis

VALDES LOCEKĻI

Arnis Tunte (Valdes priekšsēdētājs)

Jānis Valerts

Kristaps Čerņavskis

Aleksandra Misirova

Jānis Stukuls

Mairita Buklagina

Arturs Vitkovskis

Kontakti
+371 67869774
lvf@volejbols.lv
Andrejostas iela 17,
Rīga , LV-1045
Rekvizīti
Biedrība "Latvijas volejbola federācija"
Vienotais reģistrācijas Nr: 40008023463
PVN reģistrācijas Nr: LV40008023463
Banka: AS Swedbank
Bankas konta Nr: LV21HABA001940J031933
SWIFT kods: HABALV22
Adrese: Andrejostas iela 17, Rīga, Latvija, LV-1045
© 2023 Latvijas volejbola federācija