LATVIJAS VOLEJBOLA FEDERĀCIJA IZSLUDINA KONKURSU UZ ĢENERĀLSEKRETĀRA AMATU

Latvijas Volejbola federācija ir lielākā sporta federācija pēc biedru skaita. Federācijas ikdienas darbu vada ģenerālsekretārs, kurš strādā saskaņā ar statūtiem.

LVF ģenerālsekretāra darba pienākumos ietilpst:

  • - LVF sekretariāta darba organizēšana,
  • - LVF piešķirto valsts budžeta līdzekļu plānošana un sadale,
  • - sadarbība ar LOK, Latvijas Sporta federāciju padomi un citām valstiskajām un sabiedriskajām institūcijām,
  • - sadarbība ar LVF visu komisiju vadītājiem un pārstāvjiem,
  • - sadarbība ar LVF valdes locekļiem,
  • - LVF stratēģijas izstrāde un realizēšana,
  • - valdes sēžu un biedru kopsapulces sagatavošanas un sasaukšanas darbu organizēšana,
  • - kā arī citi ar LVF ikdienas darba nodrošināšanu saistīti darba pienākumi.

Ja esi līderis ar volejbolu sirdī – sūti savu CV un motivācijas vēstuli līdz 19. novembrim uz e-pastu [email protected] Tiksimies!