Gadsimta cīna | Latvija - Igaunija

U-13 meitenes finālgrupas

1.POSMS FINĀLGRUPAS

 

1.FINĀLGRUPA

Madona, Gaujas iela 13, 28.-29.aprīlis

Sestdiena, 28.aprīlis
1.laukums A grupa 2.laukums B grupa
SP.SĀK. KOMANDA KOMANDA SP.SĀK. KOMANDA KOMANDA
12.00 Liepājas SSS Rīgas VS II 12.00 Rīgas VS I Daugavpils BJSS
13.00 Aizkraukles NSS Madonas BJSS 13.00 Minusas VS/Jūrm.sp.sk. Tukuma sp.sk.
14.00 Aizkraukles NSS Rīgas VS II 14.00 Minusas VS/Jūrm.sp.sk. Daugavpils BJSS
15.00 Liepājas SSS Madonas BJSS 15.00 Rīgas VS I Tukuma sp.sk.
16.00 Madonas BJSS Rīgas VS II 16.00 Tukuma sp.sk. Daugavpils BJSS
17.00 Liepājas SSS Aizkraukles NSS 17.00 Rīgas VS I Minusas VS/Jūrm.sp.sk.
Svētdiena, 29.aprīlis
1.laukums (1.-4.vieta) 2.laukums (5.-8.vieta)
SP.SĀK. KOMANDA KOMANDA SP.SĀK. KOMANDA KOMANDA
Spēles par 1.-4.vietu Spēles par 5.-8.vietu
10.00 A1 B2 10.00 A3 B4
11.00 B1 A2 11.00 B3 A4
Spēle par 3.vietu Spēle par 7.vietu
12.00     12.00    
Spēle par 1.vietu Spēle par 5.vietu
13.00     13.00    

2.FINĀLGRUPA

Valgunde, Valgundes SH, 28.-29.aprīlis

Sestdiena, 28.aprīlis
1.laukums A grupa 2.laukums B grupa
SP.SĀK. KOMANDA KOMANDA SP.SĀK. KOMANDA KOMANDA
11.00 LRSS/Aizpute Gulbenes novada BJSS 11.00 Jelgavas NSC Preiļu BJSS
12.00 Līvānu BJSS   Limbažu un Sal. NSS 12.00 Kuldīgas NSS Zvejniekciema vsk./Ādažu BJSS
13.00 Līvānu BJSS Gulbenes novada BJSS 13.00 Kuldīgas NSS Preiļu BJSS
14.00 LRSS/Aizpute   Limbažu un Sal. NSS 14.00 Jelgavas NSC Zvejniekciema vsk./Ādažu BJSS
15.00   Limbažu un Sal. NSS Gulbenes novada BJSS 15.00 Zvejniekciema vsk./Ādažu BJSS Preiļu BJSS
16.00 Līvānu BJSS LRSS/Aizpute 16.00 Kuldīgas NSS Jelgavas NSC
Svētdiena, 29.aprīlis
1.laukums (9.-12.vieta) 2.laukums (13.-16.vieta)
SP.SĀK. KOMANDA KOMANDA SP.SĀK. KOMANDA KOMANDA
1/2 FINĀLI 1/2 FINĀLI
10.00 A1 B2 10.00 A3 B4
11.00 B1 A2 11.00 B3 A4
SPĒLE PAR 11.VIETU SPĒLE PAR 15.VIETU
12.00 Spēle par 11.vietu Spēle par 11.vietu 12.00 Spēle par 15.vietu Spēle par 15.vietu
SPĒLE PAR 9.VIETU SPĒLE PAR 13.VIETU
13.00 Spēle par 9.vietu Spēle par 9.vietu 13.00 Spēle par 13.vietu Spēle par 13.vietu