Rekvizīti

Biedrība "Latvijas volejbola federācija"

Vienotais reģistrācijas Nr: 40008023463
PVN reģistrācijas Nr: LV40008023463
Banka: AS Swedbank
Bankas konta Nr: LV21HABA001940J031933
SWIFT kods: HABALV22
Faktiskā adrese: Andrejostas iela 17, Rīga, Latvija, LV-1045
 
Kontakttālrunis: 67869774
E-pasts: lvf@volejbols.lv