Latvijas Volejbola federācija vēl lustīgu līgošanu

Kopā ar Latvijas volejbola izlasēm vēlam ikvienam saulainus svētkus!

18/06/2020

Paldies Latvijas volejbola izlases spēlētājiem:
Lienei Šimkusei, Paulai Nikolai Nečiporukai, Martai Kamēlijai Levinskai, Elvitai Dolotovai, Terēzei Hrapānei, Elzai Smilškalnei, Ingaram Ivanovam, Tomam Švanam, Edvartam Buividam, Atvaram Ozoliņam, Kristapam Šmitam, Jānim Jansonam! 

Paldies tautas deju ansamblim "Rotaļa" par tērpiem.