Latvijas Volejbola federācijai jauns ģenerālsekretārs

Jānis Buks: "Ar prieku vēlos informēt, ka sākot ar š.g. 1. jūliju Latvijas Volejbola federācijas Ģenerālsekretāra amata pienākumus sāks pildīt Gunta Aizporiete."

19/05/2020

Esiet sveicināta, godātā volejbola saime!
 
Ar prieku vēlos informēt, ka sākot ar š.g. 1. jūliju Latvijas Volejbola federācijas Ģenerālsekretāra amata pienākumus sāks pildīt Gunta Aizporiete.
 
Guntas pievienošanās LVF vadības komandai ”de facto” notika jau apmēram pirms gada, kad pēc meitiņas kopšanas atvaļinājuma viņa atgriezās Rīgas Volejbola skolas direktores amatā, un atsāka aktīvi darboties LVF Valdē. Esmu iepazinis Guntu kā jaunu, taču jau daudz pieredzējušu, izglītotu, profesionālu, kompetentu un dedzīgu cilvēku, kura patiesi mīl volejbolu. Ņemot vērā, ka viens no LVF nākotnes attīstības pamatuzdevumiem ir bērnu un jauniešu volejbols, Guntas pieredze gan kā Rīgas Volejbola skolas direktorei, gan kā trenerei, gan kā kluba menedžerei Latvijas volejbola attīstībai dos neatsveramu pienesumu.
 
Guntai piemīt ļoti veselīgs ambīciju līmenis, kā arī skaidrs redzējums par to kā volejbolam Latvijā ir jāattīstās, lai mēs spētu volejbolam atgūt tam pienākošos vietu Latvijas sporta virsotnē.
Gunta viennozīmīgi stiprinās LVF vadības komandu, un personiski apsolos, ka Gunta nekad nebūs viena – viņai vienmēr līdzās būs sekretariāta darbinieki, Valdes locekļi, un ceru, ka arī visa volejbola saime, kas nesavtīgi palīdzēs kad vien tas būs nepieciešams. Ar pilnu atbildības sajūtu saku, ka darāmā ir ļoti daudz. Taču ticu, ka spēcīga komanda kopā ir spējīga kalnus gāzt. Un esmu pārliecināts, ka LVF šobrīd vada motivēts kolektīvs.
 
Izmantojot izdevību, vēlos no sirds pateikties Kasparam Timermanim, kurš faktiski gadu pildīja LVF Ģenerālsekretāra pienākumus. Kaspars ir cilvēks, kuram volejbols nav vienkārši simpātisks sports vai brīvā laika pavadīšanas veids. Kasparam volejbols, līdzās ģimenei, ir viņa lielā mīlestība. Šai mīlestībai pēdējā gada laikā Kaspars ir upurējis ārkārtīgi daudz.
Sākot darbu iespējami zemākajā LVF attīstības punktā, šī gada laikā Kaspars un viņa veidotā LVF sekretariāta komanda ir paveikuši neticami daudz:
 
- tika ieviesta strikta finanšu disciplīna, jebkura LVF projekta detalizēta budžetēšana, finanšu atskaitīšanās. LVF finanšu stāvoklis  nebūt nav spožs, taču tas ir būtiski uzlabojies nekā pirms gada;
- tika sakārtota federācijas iekšējā struktūra, kā arī struktūrvienību juridiskais regulējums (tika apstiprināti gan Valdes, gan sekretariāta nolikumi). Esmu pārliecināts, ka  lēmumi LVF tiek pieņemti objektīvi un caurskatāmi;
- tika atjaunoti LVF komisiju sastāvi, komisiju darbs notiek ievērojami aktīvāk un strukturētāk;
- tika izveidota sistēma sponsoru un atbalstītāju piesaistei, kā arī noslēgti lieli, vairāku gadu, atbalsta līgumi;
- tika atjaunota Skolu kausa izcīņa volejbolā jauniešiem;
- tika nodibināts volejbola draugu un atbalstītāju izveidots domubiedru klubs “100+ Draugi Latvijas volejbolam”;
- tika izveidots atbalsta fonds mūsu volejbola veterāniem.
 
Un tā es varētu vēl turpināt uzskaitīt pēdējā gada laikā paveikto.
 
No sirds vēlos pateikt PALDIES Kasparam un sekretariāta darbiniekiem par paveikto un ticu, ka mēs visi kopā turpināsim iesākto - turpināsim neatlaidīgi un smagi strādāt, lai Latvijas volejbols atgūtu savu senāko laiku spozmi un popularitāti.