Latvijas Volejbola federācijas valde lems par 2019./2020. sezonas pasākumu tālāko statusu

Iespējami tuvākajā laikā tiks sasaukta LVF valdes ārkārtas sēde, kurā tiks lemts par visiem volejbola pasākumiem.

16/03/2020

Ievērojot Latvijas Republikas Krīzes vadības padomes lēmumus, līdz 14. aprīlim LVF ir apturējusi visus Latvijā organizētos volejbola pasākumus, bet nav izlemta to norise pēc ārkārtas stāvokļa atcelšanas.

Valdes sēdē tiks izsvērti visi iespējamie risinājumi tālākai rīcībai un pēc lēmumu pieņemšanas tie tiks publiski izziņoti.

Aktuālajai informācijai sekojiet līdzi mājaslapā: volejbols.lv un sociālajos tīklos!