LVF prezidenta Jāņa Buka ziņojums LVF biedriem

Labdien, godātā volejbola saime! Esiet sveicināti olimpiskajā 2020. gadā!

28/01/2020
 
Vēlu mums visiem kopā un katram atsevišķi spilgtu, aktīvu, panākumiem bagātu un pozitīvām emocijām piepildītu gadu! Vairāk dot nekā saņemt, jo dodot gūtais – neatņemams!
 
Ir apritējis tieši gads, kopš jūs ievēlējāt jaunu Latvijas Volejbola federācijas (LVF) Valdi un Prezidentu. Jāatzīst, ka šis gads LVF Prezidenta amatā ir bijis viens no pašiem grūtākajiem manā dzīvē. Mēs kopā ar pārējiem Valdes locekļiem nācām ar visaugstākajiem ideāliem darīt visu iespējamo un pat neiespējamo, lai ilgtermiņā panāktu, ka volejbols atgūst savu seno dienu spozmi un būtu stilīgs sporta veids. Par spīti visam redzētajam un pārdzīvotajam, mēs pilnīgi noteikti esam saglabājuši savus augstos ideālus un gatavību neatlaidīgi un smagi strādāt.
 
Šā gada laikā ir izdarīts ļoti daudz. Visu uzskaitīt nav iespējams, taču mēģināšu ieskicēt vismaz daļu:
 
- Volejbola federācija tika izglābta no faktiskas maksātnespējas un bankrota. Tika ieviesta strikta finanšu disciplīna, jebkura LVF projekta detalizēta budžetēšana, finanšu atskaitīšanās. Lai arī joprojām LVF finanšu stāvoklis  nebūt nav spožs, tas ir labāks nekā pirms gada, un vairs nepastāv apdraudējums volejbola eksistencei Latvijā.
 
- Ir sakārtota federācijas iekšējā struktūra, kā arī struktūrvienību juridiskais regulējums (tika apstiprināti gan Valdes, gan sekretariāta nolikumi). Esmu pārliecināts, ka  lēmumi LVF tiek pieņemti objektīvi un caurskatāmi .
 
- Pa šo gadu nomainījās daļa LVF sekretariāta darbinieku. Ārkārtīgi svarīgi, ka optimisms un dzīvesprieks federācijas birojā ir augstā līmenī un mūsu darbinieki savā darbā ieliek gan rokas un galvu, gan sirdi.
 
- Atjaunoti LVF komisiju sastāvi, komisiju darbs notiek ievērojami aktīvāk un strukturētāk.
 
- Ir izveidota sistēma sponsoru un atbalstītāju piesaistei, noslēgti lieli vairāku gadu atbalsta līgumi, kas palīdzēja nodrošināt mūsu vīriešu valstsvienības lielisko startu Zelta līgā (pateicoties līzinga kompānijai Mogo un būvniekiem LNK grupa). Tika izveidota pilnīgi jauna sadarbība ar kokskaidu granulu ražotāju Latgran, un nu mēs varam nodrošināt daudz kvalitatīvāku visu junioru valstsvienību sagatavošanas procesu un startu sacensībās. Esmu ļoti pateicīgs visiem – lieliem un maziem – mūsu sponsoriem un atbalstītājiem. Bez viņiem volejbola attīstība joprojām stagnētu un tā eksistence būtu apdraudēta.
 
- Pēc viena gada pārtraukuma atjaunojām Skolu kausa izcīņu. Turpmākos trīs gadus Skolu kauss mums asociēsies ar Piena spēku, jo LVF vienojās ar Smiltenes pienu par atbalstu nākamos trīs gadus.
 
- Tika nodibināts volejbola draugu un atbalstītāju izveidots fonds 100+ Draugi Latvijas volejbolam. Caur šo fondu bija iespējams apmaksāt tādus izdevumus, ko federācija pati nevarētu. Rezultātā starp citiem labajiem darbiem Latvijā nu būs divi starptautiskās kategorijas klasiskā volejbola tiesneši – Iļja Miņins jau vistuvākajā laikā kļūs par otro starptautiskās kategorijas tiesnesi. Esmu pateicīgs ikvienam, kam volejbols ir sirdī un kurš savus personiskos līdzekļus novirza labajiem darbiem Latvijas volejbolam.
 
- Esam izveidojuši 100+ Draugi Latvijas volejbolam Biznesa klubu, kur 2–3 reizes gadā uz iedvesmas pēcpusdienām aicinām kopā volejbola draugus. Bija patiesi iedvesmojoši satikt un klausīties gan Pāvelu Seļivanovu, gan Uģi Krastiņu, kurš bija ieradies no Ukrainas tikai uz 100+ Draugi Latvijas volejbolam Biznesa kluba tikšanos. Ticu, ka 100+ Draugi Latvijas volejbolam Biznesa klubā vienos un vairos to cilvēku loku, kuri patiesi ir gatavi nesavtīgi palīdzēt Latvijas volejbolam.
 
- Kā solījām pirms gada biedru pilnsapulcē,  esam izveidojuši un padarījuši atklāti pieejamu (LVF mājaslapā) visu LVF organizēto sacensību kalendāru līdz pat sezonas beigām. Protams, kādu sacensību norisē var tikt ieviestas korekcijas, taču šis sacensību kalendārs dos iespēju gan jums kā sacensību dalībniekiem, gan bērnu vecākiem plānot savu laiku, lai varētu pilnvērtīgāk piedalīties visās sacensībās.
 
- Biedru pilnsapulcē arī solījām Latvijā noorganizēt vismaz vienas augsta līmeņa volejbola sacensības. Rekordīsā laikā noorganizējām vienu no publiski redzamākajiem pludmales volejbola pasākumiem Latvijā – Pasaules kausa triju zvaigžņu posmu. Ieguldot  lielu darbu un ar dievpalīgu (tikai tā var noraksturot fantastiskos laika apstākļus!) mums izdevās noorganizēt fantastiskus volejbola svētkus – svētkus, kuru noslēgumā pārpildītā stadionā skatītāji ar līksmoja par Aleksandra un Jāņa uzvaru. Šie ir tie brīži, kas dod to pozitīvo izjūtu, ka volejbols ir vajadzīgs ne tikai volejbola burbulī mītošajiem. Volejbols ir fantastisks sporta veids un fantastiska izrāde, kas vajadzīgs Latvijai kopumā, Latvijas iedzīvotājiem un viesiem. Šie ir tie brīži, kas uzlādē un dod spēku turpināt.
 
- Nešaubīgi vēl viens uzlādes avots bija Latvijas Kausa izcīņas fināla diena. Diemžēl neatrados Latvijā un finālspēles vēroju attālināti. Taču redzētais ļoti iepriecināja – gan spēles intrigas un kvalitātes ziņā, gan fakts, ka Daugavas sporta namā bija tik daudz skatītāju. Gluži kā vecajos laikos, kad spēlēja mūsu meistarkomandas.
 
- Kā solījām pirms gada biedru pilnsapulcē, esam izveidojuši atbalsta fondu mūsu volejbola veterāniem. Visi līdzekļi, kas tika iekasēti par ieejas biļetēm uz Latvijas Kausa izcīņas finālu, tiks nodoti četriem Senioru komisijas izraudzītiem veterāniem, kuri savu dzīvi ir veltījuši volejbolam. Šogad šie veterāni bija Laura Visocka, Jēkabs Teko, Rasma Aistere un Vladimirs Lapiņš. Manuprāt, šīs atbalsta stipendijas ir mazākais, kā mēs varam pateikt paldies šiem apbrīnojamajiem cilvēkiem.
 
Esmu patiesi lepns par padarīto! No sirds vēlos pateikt PALDIES LVF biedriem, sekretariāta darbiniekiem un arī Valdes locekļiem, kuri ieguldīja un ieguldījās, lai volejbols sāktu savu atdzimšanu! Personīgs paldies arī Aināram Mežulim un Mārim Pēkalim par nesavtīgu palīdzību un  noderīgiem padomiem!
 
Mēs varam lepoties ar padarīto 2019. gadā, taču vēl ir daudz citu darbu:
 
- Viens no galvenajiem nepadarītajiem darbiem ir sacensību organizēšanas nodošana ārpakalpojumā. Pirmās sadarbības jau ir izveidotas, taču to noteikti nevar saukt par apmierinošu. Sacensību organizēšanas nodošana ārpakalpojumā ir ārkārtīgi svarīgs uzdevums, jo tikai tā mēs spēsim atslogot LVF sekretariāta darbu un LVF varēs pilnībā pievērsties volejbola ilgtermiņa attīstības pamatuzdevumiem.
 
- Strādājam pie LVF Statūtu jaunās redakcijas, un jau tuvākajā laikā LVF Valdē pabeigsim Statūtu projekta apspriešanu, pēc tam visos Latvijas reģionos organizēsim diskusijas ar LVF biedriem gan par Statūtu jauno redakciju, gan citām LVF biedriem un Latvijas volejbolam svarīgām problēmām.
 
- Esam sākuši darbu pie ilgtermiņa projekta – Tiesnešu akadēmijas. Mūsu mērķis ir izveidot sistēmu no pašiem pamatiem (sporta skolām un klubiem), lai identificētu potenciālos tiesnešus (arī spēļu sekretārus), apmācītu un regulāri celtu viņu kvalifikāciju.
 
- Jau vistuvākajā laikā apstiprināsim klubu spēlētāju pārejas noteikumus, kas pašos pamatos sakārtos sistēmu, kā spēlētāji būs tiesīgi mainīt savus klubus. Tas būs kārtējais solis, lai volejbola pārvaldību padarītu saprotamu un caurskatāmu.
 
- Jau vistuvākajā laikā apstiprināsim valstsvienību (izlašu) treneru iecelšanas kritērijus un noteikumus, lai padarītu šos procesus saprotamus, objektīvus un caurskatāmus.
 
- Strādājam pie mūsu valstsvienību veiksmīga starta nodrošināšanas Sudraba līgā un Eiropas čempionāta kvalifikācijas sacensībās. Ir ārkārtīgi svarīgi nodrošināt mūsu valstsvienībām pēc iespējas labākus sagatavošanās un spēļu apstākļus. 2020. gadā mūsu valstsvienību spēles organizēsim ārpus Rīgas: Liepājā, Daugavpilī, Valmierā un Jelgavā. 
 
- Turpināsim darbu pie sadarbības uzlabošanas ar FIVB un CEV, lai LVF varētu veiksmīgāk iekļauties šo organizāciju veidotajās infrastruktūras uzlabošanas programmās. Ceru, ka pirmie šīs sadarbības augļi Latvijā parādīsies jau 2021. gadā.
 
- Turpināsim darbu ar Latvijas augstskolām, lai 2020. gadā noslēgtu sadarbības līgumus par mūsu talantīgāko volejbolistu duālās karjeras nodrošināšanu.
 
- Šā gada laikā radīsim jaunu, lietotājam draudzīgāku Volejbola federācijas mājaslapu.
 
- Norit intensīvs darbs pie jaunas LVF identitātes radīšanas. Mūsu mērķis ir nomainīt veco, mūsu laikmetam neatbilstīgo LVF identitāti pret jaunu – modernu un dinamisku, tādu, kas skaidri demonstrēs Latvijas volejbola jauno būtību.
 
- Ir pienācis laiks jaunu volejbola metodisko materiālu izstrādei. Šis uzdevums ir mūsu prioritāšu augšgalā un noteikti tiks sākts, ja spēsim atrast nepieciešamo finansējumu.
 
- Turpināsim darbu pie treneru tālākizglītības. Organizēsim augsta līmeņa treneru kursus. Sadarbojoties ar FIVB pludmales volejbola treneru attīstības programmu, organizēsim pludmales volejbola treneru kursus Marko Sollustri vadībā, kā arī plānojam nodrošināt jauno pludmales volejbola treneru pieredzes papildināšanu Pasaules kausa izcīņas posmos.
 
Apsolu, ka mēs turpināsim! Turpināsim neatlaidīgi un smagi strādāt Latvijas volejbolam! Ticu, ka tikai ar neatlaidību, smagu un sistemātisku darbu mēs spēsim volejbolam atgūt tam pienākošos vietu Latvijas sporta virsotnē.
 
Sportisku un sniegbaltu ziemu vēlot –
 
Jānis Buks
Prezidents