LSFP: “Finanses kārtībā, bezjēdzīgas ambīcijas”

Vētru ūdensglāzē pirms nedēļas sacēla divas publikācijas par volejbola tēmu interneta resursā DELFI. Vēja lomā iejutās no Latvijas Volejbola federācijas (LVF) par federācijai kaitniecisku darbību izslēgtā biedrība “Es par volejbolu!”, gleznojot šausmu ainas par federācijas finanšu pārskata iztrūkumu un citām nelikumībām. Izrādās, ka krāsas gleznā nebūt nav tikai tumšos toņos.

Kopš savas dibināšanas biedrība “Es par volejbolu!” (EPV) gādājusi par esošu un iedomātu trūkumu atrašanu LVF kamzolī, kā arī par izklaidi federācijas un volejbola sabiedrības vienmuļajā ikdienas darbā. Arī šoreiz pēc EPV ierosmes riņķadanci pa Izglītības un zinātnes ministriju (IZM), Latvijas Sporta federāciju padomi un LVF bija sākuši pasta baloži. Tika atgādināts, ka ISO 9001 kašķa vadības procedūru ar samierināšanas mērķi IZM gandrīz pirms gada ieteica uzticēt LSFP, kura gan, vadoties no spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, šim ieteikumam nav pievērsusi pietiekamu uzmanību. Tika pārmests, ka LSFP un LVF ir atstājušas bez ievērības EPV iesniegumus par LVF darbības uzlabošanu, kā arī internetā nav izvietojusi LVF 2017. gada pārskatu, LVF valdes sēžu un LVF kopsapulču protokolus tādā vietā, kur EPV varētu pārbaudīt to atbilstību īstenībai un dot padomus, kā novērst radušās nepilnības. Tika dots mājiens arī par lielajiem mīnusiem (163 703 eiro) federācijas 2017. gada pārskata bilancē, kā arī citiem trūkumiem.

Abām pusēm (LVF un EPV) raujoties uz mieru un izlīgumu, pēdējās nedēļas laikā abas ir aizvadījušas pirmās pārrunas ar LSFP vadību, kas piekritusi būt par vidutāju, ja reiz LVF un EPV nevar auglīgi dzīvot tālāk bez LSFP iesaistīšanas. Sarunas ar LSFP noritēja katrai no pusēm atsevišķi. Tāpēc  EPV un LSFP sarunu rezultātus EPV noteikti komentēs pati, bet LVF ar sarunu gaitu ir apmierināta.

LVF un LSFP pārstāvju sarunas gaitā LSFP viceprezidents Raimonds Emuliņš vēlreiz uzsvēra, ka “LSFP ir pilnībā apmierināta ar LVF 2017. gada finanšu pārskatu, jo tajā sadaļā, izdevumi kurā ir jāpieskata LSFP, visi līdzekļi līdz pēdējam centam atbilst līdzekļu izlietošanas mērķim. Tas, ka ir nokavēti termiņi, protams, ir trūkums. Tomēr Valsts ieņēmumu dienests nav piemērojis par to nekādas sankcijas, tātad tā acīmredzot drīkstēja.

Jā, naudas plūsma gada pārskatā uzrāda palielus mīnusus, taču tie nekādi nav ietekmējuši federācijas darbību un tās organizēto pasākumu norisi. Nav dzirdēts, ka kāds no sportistiem nebūtu aizbraucis uz sacensībām vai līdzekļu trūkuma dēļ būtu atceltas kādas sacensības. Tāpat LVF pienākums nav veikt finanšu auditu, kā to pieprasa EPV.

Šobrīd uz šo abu biedrību samierināšanas pasākumu skatos kā uz bezjēdzīgu. Nav tā, ka viens būtu labs un otrs – slikts. Neredzu, kāpēc pusēm būtu jākonfliktē. Redzu tikai bezjēdzīgas ambīcijas.”

LVF ir optimistiskāka un cer, ka radušās domstarpības ir iespējams atrisināt pie sarunu galda bez starpniekiem atņemta laika. LVF vienmēr ir gatava izskatīt EPV iniciatīvas, kas veicinātu volejbola attīstību Latvijā. LVF pateicas EPV par modrību, palīdzot uzlabot federācijas dokumentu apriti un pieskatot dažādu procesu gala termiņu ievērošanu. Tas noteikti ir palīdzējis uzlabot federācijas darbu un stimulē darba procesu. Tāpat federācija priecāsies, kad biedrības EPV enerģija tiks veltīta arī volejbolam – gan ar cilvēku resursiem, gan finanšu līdzekļiem. Nāciet, pārlieciniet, ietekmējiet un pierādiet!

Par lielu volejbolu!