Austrumeiropas Volejbola Zonālās Asociācijas Ģenerālā Asambleja

Š.g.10. maijā Baltkrievijas galvaspilsētā Minskā norisinājās ikgadējā Austrumeiropas Volejbola Zonālās Asociācijas (EEVZA) Ģenerālā Asambleja, kurā piedalījās visu dalībvalstu federāciju pārstāvji, izņemot Armēniju un Poliju. Latviju šajā sanāksmē pārstāvēja Latvijas Volejbola federācijas ģenerālsekretārs Edgars Zaiženijs. EEVZA sastāvā kopumā ir pārstāvētas 10 valstis, t.i. Armēnija, Azerbaidžāna, Baltkrievija, Gruzija, Igaunija, Krievija Latvija, Lietuva, Polija,Ukraina un tā līdzās Balkānu zonālajai asociācijai ir viena no lielākajām un aktīvākajām Zonālajām Asociācijām Eiropā.

Sanāksmes  atklāšanā  uzrunu  teica  Baltkrievijas  ārkārtas  situāciju  un  sevišķi  svarīgu  lietu ministrs, Baltkrievijas  Volejbola  federācijas  Pārraudzības  Padomes  loceklis Vladimirs Vaščenko,  kurš  īpaši  pievērsa  uzmanību volejbola  attīstības  un atbalsta jautājumiem gan Baltkrievijā, gan Eiropā un tam, cik nozīmīgi  ir  tas, ka  tāda augsta līmeņa sanāksme  šogad  notiek Minskā.

EEVZA prezidents Vladimirs Patkins pateicās visām federācijām par ieguldīto darbu volejbola attīstībā. Delegāti tikšanās laikā apstiprināja 2018. gada volejbola un pludmales  volejbola sacensību kalendārus, 2017. gada finansu pārskatu, kā arī 2018. gada budžetu.

Ņemot vērā Eiropas Volejbola Konfederācijas mērķus,  nākotnē pievērst lielāku uzmanību Zonālo Asociāciju aktivitātēm, kā arī ilglaicīgas  attīstības  programmas  izstrādi,  lai veicinātu turpmāku sekmīgu Zonālo Asociāciju attīstību un  darbības paplašināšanu, kā viens no pirmajiem soļiem šīs programmas realizācijā, tika apstiprināti arī jauniešu  volejbola izlašu sacensību kalendāri 2019. un 2020. gadiem.

Asemblejas laikā par  EEVZA prezidentu uz nākamajiem 4 gadiem atkārtoti tika  vienbalsīgi ievēlēts Vladimirs Patkins (Krievija), kā arī divi viceprezidenti – Gruzijas  Volejbola federācijas prezidents Irakli Chachua un Baltkrievijas Volejbola  federācijas  prezidents Aleksandrs Piasetskis. Par EEVZA Ģenerālsekretāri atkārtoti tika ievēlēta Latvijas Volejbola federācijas  sacensību direktore Ināra Brokāne..

Kā jau iepriekš  tika  ziņots, Ģenerālās  Asamblejas  laikā starp Baltkrievijas, Latvijas un Lietuvas Volejbola Federācijām tika parakstīts sadarbības līgums par starpvalstu volejbola attīstību, īpašu uzmanību pievēršot jaunatnes sportam un izglītības jautājumiem, jāatzīmē  ka  līdzīgs  sadarbības  līgums  starp Baltkrievijas  un  Krievijas  volejbola  federācijām  jau tika  parakstīts  š.g. janvārī.

Nākamā EEVZA Ģenerālā Asambleja 2019.gadā norisināsies Maskavā (Krievija).