JAUNATNES TRENERU KURSI 13.-14. MARTĀ

Latvijas Volejbola federācija marta vidū organizē jaunatnes treneru kursus ar Latvijas un ārvalstu lektora piedalīšanos. Pieteikšanās līdz 6. martam.

Latvijas Volejbola federācija (LVF) kursus rīko, lai dotu iespēju treneriem apgūt modernās tendences, izceltu jaunatnes trenēšanas īpatnības un pareizas tehnikas apgūšanu. Kursi notiks Rīgas Volejbola skolā 13. un 14. martā.

“Nav noslēpums, ka volejbola treneri Latvijā bērnus māca katrs pēc savas metodikas. Kādas kuram ir zināšanas, personīgā spēlētāja pieredze, vēlme iedziļināties spēles noteikumos, jauninājumos un taktikas niansēs, ar tādām treneris dodas pie bērniem,” stāsta kursu organizatore LVF Jaunatnes koordinatore Sandra Budkēviča.

“Tāpēc treneru kursu mērķis ir pilnveidot jaunatnes treneru zināšanu bagāžu, paaugstinot treneru kompetenci darbā ar jaunajiem sportistiem un uzlabojot Latvijas volejbolistu konkurētspēju, salīdzinot ar citu valstu sportistiem. Protams, par sistēmu to šobrīd saukt vēl nevarēs, jo piedalīšanās kursos ir brīvprātīga, mūsu uzdevums ir piedāvāt, pārējais jau atkarīgs no tā cik un ko no piedāvātā treneris pats gribēs paņemt. Tomēr treneriem tā būs laba iespēja paskatīties uz treniņu procesu citām acīm, līdz ar to sekmējot jauno Latvijas volejbolistu straujāku izaugsmi, un dalīties pieredzē ar citu valstu speciālistiem.

Raugoties citu valstu izlasēs, redzam, ka volejbolā vadošās ir tās valstis, kurām visu vecumu izlasēs treneri un spēlētāji vairāk vai mazāk pieturas pie viena spēles plāna un principiem, kas ļauj volejbolistiem bez problēmām pāriet no viena trenera vadītās izlases uz cita trenera vadīto izlasi. Tas ir saistīts gan ar līdzīgu spēles elementu apguvi sporta skolās un klubos, gan ar līdzīgu spēles filozofiju. Ko līdzīgu  LVF grib ieviest arī Latvijā, un šie kursi ir viens no soļiem volejbola saimniecības sakārtošanā un dažādu jaunatnes izlašu un vēlāk – pieaugušo izlašu – panākumu kaldināšanā.” Šie kursi nebūs vienreizējs pasākums, LVF Treneru komisija un Aleksandra Tihovska strādā pie treneru kursu plāna un tematu izveides.

Kursu laikā tiks aplūkotas šādas tēmas: treneris un volejbola noteikumi, jaunatnes volejbola apmācības svarīgākie posmi, tehnikas mācīšanas specifika, savstarpējā saikne treneris – spēlētājs un sporta psiholoģija.

Iedziļināties tēmās palīdzēs šādi lektori: Somijas Volejbola federācijas sertificēta volejbola trenere un volejbola kursu pasniedzēja Katja Kāria, sieviešu volejbola izlases galvenā trenere Inguna Minusa, olimpiskās solidaritātes kursu starptautiskās treneru tālākizglītības programmas ICECP absolvente Aleksandra Tihovska, nacionālās kategorijas tiesnesis Egīls Tišanovs un pedagoģijas doktore Agita Ābele.

Pieteikšanās kursiem līdz 6. martam.

Sīkāka informācija par kursiem un iespējām pieteikties, rakstot e-pastu jaunatne@volejbols.lv vai zvanot pa telefonu 26188150 Sandrai Budkēvičai.