Top kauss 2018

 

17. „TOP kausa ‘’

FINĀLSACENSĪBU PROGRAMMA

7.04.2018, Skonto halle, Rīga

 

LAIKS

 

9.00 - 10.00

Mandātu komisija

10.15 - 10.30

Komandu pārstāvju sanāksme

10.45

Finālsacensību atklāšana

1.posma nomināciju apbalvošana

11.15

Spēļu sākums

11.30

Volejbola vēstures grāmatas prezentācija

14.30 - 14.55

Atpūtas un izklaides pasākumi sacensību dalībniekiem

15.00

Finālspēles

18.00

Apbalvošana  zēniem pamatskolu grupā

18.15

Apbalvošana meitenēm pamatskolu  grupā

18.30

Apbalvošana jaunietēm vidusskolas grupā

18.45

Apbalvošana jauniešiem vidusskolu grupā

19.00

Visu komandu sporta skolotāju apbalvošana

19.15

Sacensību noslēgums

 

Lejupielāde

TOP KAUSS 2018, NOLIKUMS

TOP KAUSS 2018, 1. POSMA NORISE

TOP KAUSS 2018, VĀRDISKAIS PIETEIKUMS

TOP KAUSS 2018, NOLIKUMS (2. DAĻA)

TOP KAUSS, 1. POSMA REZULTĀTI

TOP KAUSS, FINĀLKOMANDAS

TOP KAUSS 2018, 2. VIETAS IZLOZES REZULTĀTI

TOP KAUSS 2018,1. POSMA NOMINĀCIJAS

TOP KAUSS, IZCĪNĪTĀS 4. VIETAS

TOP KAUSS, IZCĪNĪTĀS 3. VIETAS

TOP KAUSS, IZCĪNĪTĀS 2. VIETAS

TOP KAUSS, IZCĪNĪTĀS 1. VIETAS