1. posma KALENDĀRS un REZULTĀTI

1. posma sacensību kalendārs (pdf formāts, atjaunots 24.02.2020)
1. posma dalībkomandas
 
N.
Novads /pilsēta
1. grupa Jaunieši 2000./2003. dz.g.
2. grupa Jaunietes 2000./2003. dz.g.
3. grupa Zēni 2004./2007. dz.g
4. grupa Meitenes 2004./2007. dz.g.
1
JELGAVAS pilsēta, JELGAVAS, OZOLNIEKU novadi
14.01. 
14.01. 
 
 
2
OGRES, LIELVĀRDES, SALASPILS novadi
22.01. 
22.01. 
 
 
3
BAUSKAS, RUNDĀLES, VECUMNIEKU novadi
24.01. 
24.01.
 
 
4
KULDĪGAS, SKRUNDAS novadi
28.01.
 
28.01.
 
28.01.
28.01.
5
BAUSKAS, RUNDĀLES, VECUMNIEKU novadi
 
 
31.01.
31.01.
6
BALVU, VIĻAKAS, BALTINAVAS novadi
05.02.
05.02.
 
 
7
OGRES, LIELVĀRDES, SALASPILS novadi
 
 
05.02.
05.02.
8
SALDUS novads
05.02.
05.02.
 
 
9
DAUGAVPILS pilsēta, Daugavpils novads
05.02.
 
 
 
10
MADONAS, LUBĀNAS novadi
06.02.
06.02.
 
 
11
CĒSU, VECPIEBALGAS, PRIEKUĻU novadi
06.02.
06.02.
 
 
12
JŪRMALAS pilsēta
 
 
12.02.
12.02.
13
DAUGAVPILS pilsēta, Daugavpils novads
 
12.02.
 
 
14 AIZPUTES, DURBES novadi, LIEPĀJAS pilsēta    
13.02.
13.02.
15
BALVU, VIĻAKAS, BALTINAVAS novadi
 
 
18.02.
18.02.
16
CĒSU, VECPIEBALGAS, PRIEKUĻU novadi
 
 
19.02. Plkst. 10.00 Sporta nams “Cēsis” Pūces iela 2 A, Cēsis 
19.02. Plkst. 10.00 Sporta nams “Cēsis” Pūces iela 2 A, Cēsis 
17
DAUGAVPILS pilsēta, Daugavpils novads
 
 
19.02. Plkst. 10.00 Daugavpils BJSS Kandavas iela 17 a
 
18
JŪRMALAS pilsēta
19.02. Plkst. 11.00 Jūrmalas Sporta skolas zāle, Nometņu iela 2, Jūrmala
19.02. Plkst. 11.00 Jūrmalas Sporta skolas zāle, Nometņu iela 2, Jūrmala
 
 
19
JĒKABPILS pilsēta, JĒKABPILS, AKNĪSTES novadi
19.02. Plkst. 10.00 Ābeļu pamatskola, Ābeļu pagasts
19.02. Plkst. 10.00 Ābeļu pamatskola, Ābeļu pagasts
 
 
20
MADONAS, LUBĀNAS novadi
 
 
20.02. Plkst. 10.00 Barkavas pamatskola
20.02. Plkst. 10.00 Barkavas pamatskola
21
TALSU, DUNDAGAS novadi
21.02. Plkst. 10.00 Dundagas vidusskola
21.02. Plkst. 10.00 Dundagas vidusskola
21.02. Plkst. 10.00 Dundagas vidusskola
21.02. Plkst. 10.00Dundagas vidusskola
22
SMILTENES, JAUNPIEBALGAS, APES, STRENČU, VALKAS novadi
25.02. Plkst. 9.30 Smiltenes tehnikums
25.02. Plkst. 9.30 Smiltenes tehnikums
 
 
23
AIZKRAUKLES, KOKNESES, NERETAS novadi
25.02. Plkst. 10.00 Kokneses sporta halle, Parka iela 27A, Koknese
25.02. Plkst. 10.00 Kokneses sporta halle, Parka iela 27A, Koknese
25.02. Plkst. 10.00 Kokneses sporta halle, Parka iela 27A, Koknese
25.02. Plkst. 10.00 Kokneses sporta halle, Parka iela 27A, Koknese
24 Rīga 25.02. Plkst. 10.00 Rīgas Valsts Tehnikums   25.02. Plkst. 10.00 Rīgas Valsts Tehnikums  
25
PREIĻU LĪVĀNU RIEBIŅU VĀRKAVAS ILŪKSTES novadi
 
 
26.02. Plkst. 10.00 Līvānu BJSS Rīgas iela 101, Līvāni
26.02. Plkst. 10.00 Līvānu BJSS Rīgas iela 101, Līvāni
26
JĒKABPILS pilsēta, JĒKABPILS, AKNĪSTES novadi
 
 
26.02. Plkst. 10.00 Ābeļu pamatskola, Ābeļu pagasts
26.02. Plkst. 10.00 Ābeļu pamatskola, Ābeļu pagasts
27
DAUGAVPILS pilsēta, Daugavpils novads
 
 
 
26.02. Plkst. 10.00 Daugavpils BJSS Kandavas iela 17 a
28
VALMIERAS pilsēta, BEVERĪNAS, BURTNIEKU, KOCĒNU, MAZSALACAS, NAUKŠĒNU, RŪJIENAS novadi
26.02. Plkst. 9.30 Valmieras Pārgaujas sākumsskola, Meža iela 12.
26.02. Plkst. 9.30 Valmieras Pārgaujas sākumsskola, Meža iela 12.
26.02. Plkst. 9.30 Valmieras Pārgaujas sākumsskola, Meža iela 12.
26.02. Plkst. 9.30 Valmieras Pārgaujas sākumsskola, Meža iela 12.
29
KRĀSLAVAS, DAGDAS novads, KRĀSLAVAS pilsēta
27.02. Plkst. 12.00 Varavīksnes vidusskola, N.Rancāna iela 4, Krāslavas novads
27.02. Plkst. 12.00 Varavīksnes vidusskola, N.Rancāna iela 4, Krāslavas novads
 
 
30 AIZPUTES, DURBES novadi, LIEPĀJAS pilsēta
03.03.  Plkst. 12:00
Liepājas Olimpiskais centrs
03.03.  Plkst. 12:00
Liepājas Olimpiskais centrs
   
31
SMILTENES, JAUNPIEBALGAS, APES, STRENČU, VALKAS novadi
 
 
03.03. Plkst. 9.30 Smiltenes tehnikums
03.03. Plkst. 9.30 Smiltenes tehnikums
32
JELGAVAS pilsēta, JELGAVAS, OZOLNIEKU novadi
 
 
03.03. Plkst. 10.00 Valgundes sporta zāle
03.03. Plkst. 10.00 Valgundes sporta zāle
33
RĒZEKNES pilsēta, RĒZEKNES, KĀRSAVAS novadi
03.03. Plkst. 9.30 Maltas daudzfunkcionālā sporta halle, Skolas iela 5, Malta, Rēzeknes novads
03.03. Plkst. 9.30 Maltas daudzfunkcionālā sporta halle, Skolas iela 5, Malta, Rēzeknes novads
 
 
34
GULBENES novads
04.03. Plkst. 10.00 Gulbenes sporta centrs
04.03. Plkst. 10.00 Gulbenes sporta centrs
04.03. Plkst. 10.00 Gulbenes sporta centrs
04.03. Plkst. 10.00 Gulbenes sporta centrs
35
KRĀSLAVAS, DAGDAS novads, KRĀSLAVAS pilsēta
 
 
05.03.Plkst. 12.00 Dagdas vidusskola, Mičurina iela 3a, Dagdas novads
05.03. Plkst. 12.00 Dagdas vidusskola, Mičurina iela 3a, Dagdas novads
36
LIMBAŽU, SALACGRĪVAS, ALOJAS novadi
05.03. Plkst. 10.00 Limbažu 3. vidusskola
05.03. Plkst. 10.00 Limbažu 3. vidusskola
05.03. Plkst. 10.00 OSC Limbaži
05.03. Plkst. 10.00 OSC Limbaži
37
SALDUS novads
 
 
05.03. Plkst. 10.00 Nīgrandes pagasts, Ventas iela 1
05.03. Plkst. 10.00 Nīgrandes pagasts, Ventas iela 1
38 RĒZEKNES pilsēta, RĒZEKNES, KĀRSAVAS novadi     05.03. Plkst. 9.30 Maltas daudzfunkcionālā sporta halle, Skolas iela 5, Malta, Rēzeknes novads 05.03. Plkst. 9.30 Maltas daudzfunkcionālā sporta halle, Skolas iela 5, Malta, Rēzeknes novads
39 SIGULDAS, SAULKRASTU, ROPAŽU, MĀRUPES, ĀDAŽU, STOPIŅU novadi   06.03. Plkst. 10:00 Zvejniekciema vidusskola   06.03. Plkst. 10:00 Zvejniekciema vidusskola
40 TUKUMA KANDAVAS ENGURES novads 10.03. Plkst. 9.00 Tukuma Sporta halle, Pauzera iela 7 10.03. Plkst. 9.00 Tukuma Sporta halle, Pauzera iela 7 10.03. Plkst. 9.00 Tukuma Sporta halle, Pauzera iela 7 10.03. Plkst. 9.00 Tukuma Sporta halle, Pauzera iela 7
41 PREIĻU, LĪVĀNU, RIEBIŅU, VĀRKAVAS, ILŪKSTES novadi 11.03. Plkst. 10.00 Preiļu novada BJSS Aglonas iela 24, Preiļi 11.03. Plkst. 10.00 Preiļu novada BJSS Aglonas iela 24, Preiļi    
42 SIGULDAS, SAULKRASTU, ROPAŽU, MĀRUPES, ĀDAŽU, STOPIŅU novadi 13.03. Plkst. 11:00 Siguldas sporta centrs   13.03. Plkst. 11:00 Siguldas sporta centrs