M U-13

IZCĪNĪTĀS VIETAS

1.vieta Kuldīgas novada sporta skola. Trenere - I.Nečiporuka
2.vieta Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skola. Trenere - I.Sprancmane
3.vieta Rīgas Volejbola skola. Trenere - V.Korbuta
4.vieta Rīgas Volejbola skola. Treneri - J.Lielmane, A.V.Kļaviņš
5.vieta Daugavpils BJSS. Trenere - K.Žuka
6.vieta Talsu novada sporta skola. Treneri - A.Pekmans, R.Kalniņš
7.vieta Jelgavas novada sporta centrs. Treneri - M.Liniņš, R.Liniņš
8.vieta Zvejniekciema vidusskola. Treneri - Dz.Dulpiņa, G.Lācis
9.vieta Liepājas sporta spēļu skola. Treneres - I.Čandare, I.Valdmane
10.vieta Kuldīgas novada sporta skola/ Skrunda. Trenere - R.Kronlaka
11.vieta Līvānu BJSS. Trenere - V.Škoļina
12.vieta Rīgas Volejbola skola. Treneri - J.Ivanovs, R.Mizāns
13.vieta Gulbenes BJSS. Trenere -L.Ķikuste
14.vieta Rīgas Volejbola skola. Trenere - S.Cepurīte
15.vieta  Liepājas rajona sporta skola. Treneris - G.Stiere
16.vieta Smiltenes pilsētas BJSS. Trenere - G.Brālēna
17.vieta Tukuma sporta skola. Trenere - A.Nikmane
18.vieta Kuldīgas novada sporta skola. Trenere - A.Megne
19.vieta Rīgas Volejbola skola. Trenere - L.Verbicka
20.vieta Kuldīgas novada sporta skola/ Skrunda. Trenere - R.Kronlaka

 

1.FINĀLGRUPA

Datums: 23. - 24.novembris

Vieta/Kalendārs: Rīga

Nr.p.k. Komanda Treneris 1. 2. 3. 4. Punkti Attiecība Vieta
1. A1 Limbažu un Salacgrīvas NSS I.Sprancmane

6


2:2

6


2:2

7


3:1

19 7:5 2.
2. B1 Kuldīgas NSS I.Nečiporuka

6


2:2

8


4:0

6


2:2

20 8:4 1.
3. C1 RVS J.Lielmane,
A.Kļaviņš

6


2:2

4


0:4

5

1:3

15 3:9 4.
4. D1 RVS V.Korbuta

5


1:3

6


2:2

7


3:1

18 6:6   3.
 

 

Nr.p.k. Komanda Treneris 1. 2. 3. 4. Punkti Attiecība Vieta
1. A2 Jelgavas NSC M.Liniņš, 
R.Liniņš

6


2:2

5


1:3

6


2:2

17 5:7 7.
2. B2 Zvejniekciema vs/ Ādaži Dz.Dulpiņa,
G.Lācis

6


2:2

5


1:3

6


2:2

17 5:7 8.
3. C2 Daugavpils BJSS K.Žuka

7


3:1

7


3:1

6

2:2

20 8:4 5.
4. D2 Talsu NSS R.Kalniņš,
A.Pekmans

6


2:2

6


2:2

6


2:2

18 6:6  6.

 

Nr.p.k. Komanda Treneris 1. 2. 3. 4. Punkti Attiecība Vieta
1. A3 Līvānu BJSS V.Škoļina, L.Petkevičs

7


3:1

5


1:3

5


1:3

17 5:7 11.
2. B3 RVS J.Ivanovs,
R.Mizāns

5


1:3

5


1:3

4


0:4

14 2:10 12.
3. C3 Kuldīgas NSS/ Skrunda R.Kronlaka

7


3:1

7


3:1

6

2:2

20 8:4 10.
4. D3 Liepājas SSS I.Čandere

7


3:1

8


4:0

6


2:2

21 9:3  9.

2.FINĀLGRUPA

Datums: 23. - 24.novembris

Vieta/Kalendārs: Aizpute

A grupa

Nr.p.k. Komanda Treneris 1. 2. 3. 4. Punkti Attiecība Vieta
1. Liepājas rajona
sporta skola
G.Sedols,
G.Siere

6


2:2

5


1:3

8


4:0

19 7:5 2.
2. Tukuma SS A.Nikmane

6


2:2

5


1:3

8


4:0

19 7:5 3.
3. RVS S.Cepurīte

7


3:1

7


3:1

8

4:0

22 10:2 1.
4. Kuldīgas NVS A.Megne

4


0:4

4


0:4

4


0:4

12 0:12  4.

B grupa

Nr.p.k. Komanda Treneris 1. 2. 3. 4. Punkti Attiecība Vieta
1. Gulbenes nov. 
BJSS
L.Ķikuste

8


4:0

8


4:0

8


4:0

24 12:0 1.
2. Smiltenes BJSS G.Brālēna

4


0:4

7


3:1

8


4:0

19 7:5 2.
3. RVS L.Verbicka

4


0:4

5


1:3

5

1:3

14 2:10 4.
4. Kuldīgas NVS/ 
Skrunda 2
R.Kronlaka

4


0:4

4


0:4

7


3:1

15 3:9 3.

 

 

 

1.grupa

Datums: 18.10.2019

Vieta/Kalendārs: Valgunde

Nr.p.k. Komanda Treneris 1. 2. 3. 4. 5. Punkti Attiecība Vieta
1. Jelgavas novada sporta centrs M.Liniņš, 
R.Liniņš

5


1:3

6


2:2

7


3:1

7


3:1

25 9:7 2.
2. Talsu novada sporta skola R.Kalniņš,
A.Pekmans

7


3:1

7


3:1

7


3:1

7


3:1

28 12:4 1.
3. Rīgas volejbola skola 2 J.Lielmane,
A.Kļaviņš

6


2:2

5


1:3

6


2:2

8


4:0

25 8:7 3.
4. Rīgas volejbola skola 4 S.Cepurīte 5

1:3

5

1:3

6

2:2

7

3:1

23 7:9 4.
5. Liepājas rajona sporta skola G.Sedols,
G.Siere
5

1:3

5

1:3

4

0:4

5

1:3

19 3:12 5.

2.grupa

Datums: 18.10.2019.

Vieta/Kalendārs: Gulbene

Nr.p.k. Komanda Treneris 1. 2. 3. 4. 5. Punkti Attiecība Vieta
1. Gulbenes novada BJSS L.Ķikuste

6


2:2

4


0:4

6


2:2

7


3:1

23 7:9 4.
2. Līvānu BJSS V.Škoļina, L.Petkevičs

6


2:2

4


0:4

6


2:2

7


3:1

23 7:9 3.
3. Daugavpils BJSS K.Žuka

8


4:0

8


4:0

6


2:2

8


2:0

30 12:2 1.
4. Zvejniekciema vidusskola Dz.Dulpiņa,
G.Lācis
6

2:2

6

2:2

6

2:2

6

2:2

24 8:8 2.
5. Smiltenes pilsētas BJSS G.Brālēna 5

1:3

5


1:3

4

0:4

6

2:2

20 4:12 5.

3.grupa

Datums: 18.10.2019.

Vieta/Kalendārs: Kuldīga

Nr.p.k. Komanda Treneris 1. 2. 3. 4. 5. Punkti Attiecība Vieta
1. Kuldīgas NSS 1 I.Nečiporuka

8


4:0

8


4:0

8


4:0

8


4:0

32 16:0 1.
2. Kuldīgas NSS 2 A.Megne

4


0:4

4


0:4

8


4:0

5


1:3

21 5:11 4.
3. Kuldīgas NSS/ Skrunda 1 R.Kronlaka

4


0:4

8


4:0

8


4:0

7


3:1

27 11:5 2.
4. Kuldīgas NSS/ Skrunda 2 R.Kronlaka 4

0:4

4

0:4

4

0:4

4

0:4

16 0:16 5.
5. Liepājas sporta spēļu skola I.Čandere 4

0:4

7


3:1

5

1:3

8

4:0

24 8:8 3.

4.grupa

Datums: 18.10.2019.

Vieta/Kalendārs: Rīga (RVS)

Nr.p.k. Komanda Treneris 1. 2. 3. 4. 5. Punkti Attiecība Vieta
1. Rīgas volejbola skola 1 J.Ivanovs,
R.Mizāns

5


1:3

7


3:1

8


4:0

4


0:4

24 8:8 3.
2. Rīgas volejbola skola 3 V.Korbuta

7


3:1

8


4:0

8


4:0

4


0:4

27 11:5 2.
3. Rīgas volejbola skola 5 L.Verbicka

5


1:3

4


0:4

5


2:3

4


0:4

18 2:14 5.
4. Tukuma sporta skola A.Nikmane 4

0:4

4


0:4

7

3:1

4

0:4

19 3:13 4.
5. Limbažu un Salagrīvas NSS I.Sprancmane 8

4:0

8


4:0

8

4:0

8

4:0

32 16:0 1.